Career

DNG Space Frame Systems aims to be the best in the space frame and steel sectors with its young, qualified and dynamic team.
Career
DNG Çelik Yapı kariyer

DNG Space Frame Systems aims to be the best in the space frame and steel sectors with its young, qualified and dynamic team. DNG has determined a human resources policy that considers the happiness of its colleagues in order to achieve this aims.

DNG Çelik Yapı kariyer

İş arkadaşlarımızın beceri ve yetkinlikler çerçevesinde, gelişimlerini destekleme, potansiyellerini ortaya çıkarmalarını sağlamaya çalışarak başarılı bir kariyer yolu oluşturmaları için destek verilirken, aynı zamanda gelecekte çalışmalarımızda aktif rol üstlenebilecek bireyler haline gelmelerini hedeflemekteyiz.
 

You can send your CVs to [email protected].